Alifea Wine  RareWine - Vína starých ročníků  vineval: aby bylo víno požitkem...
 

SYSTÉM HODNOCENÍ

Každý hodnotitel má svůj systém hodnocení, kterým vína hodnotí a kterým vyjadřuje svůj názor na jeho kvalitu. Royal Wine Club využívá kromě posouzení senzorických vlastností stobodovou hodnotící stupnici s následujícím bodovým rozdělením:

 • 96-100 ... výjimečná vína,
 • 90-95 ... nadprůměrná komplexní vína s pevně definovaným charakterem,
 • 85-89 ... velmi dobrá vína s patrným vývojem parametrů během degustace,
 • 80-84 ... přímá, čistým způsobem udělaná vína, která dokáží potěšit,
 • 75-79 ... základní až průměrná vína určená k běžnému pití,
 • 71-74 ... víno splňující základní požadavky, které si však konzument neužije,
 • 70 a méně ... nedoporučujeme pít.

Pravidla hodnocení klubových degustací RWC

 • Hodnocení probíhá v maximální možné míře formou slepé degustace.
 • Hodnotící komise zveřejňuje výsledky hodnocení pouze v případě účasti 7 a více členů.
 • Nejvyšší a nejnižší hodnocení se do konečného výsledku nezapočítává.
 • Výsledné hodnocení je průměrem hodnocení jednotlivých členů zaokrouhlené na jedno desetinné místo.
 • Vína s vadou, špatně skladovaná nebo jinak poškozená jsou v hodnoceních označena pomlčkou "-".

Hodnocení vín z klubových degustací neleznete na stránce Ochutnávky.